PARAMETRY ODPORNOŚCI NA DYMY, PŁOMIENIE, IZOLACJA AKUSTYCZNA I TRWAŁOŚĆ

Duża część progów automatycznych Domatic została poddana próbom w różnych europejskich laboratoriach akredytowanych do oceny ich parametrów izolacji akustycznej, trwałości, możliwości zastosowania z drzwiami odpornymi na płomienie / dymy.

IZOLACJA AKUSTYCZNA

Zachowanie akustyczne systemu zamknięcia szczeliny poddrzwiowej jest kluczowe dla uzyskania dobrej izolacji akustycznej całych drzwi. Norma międzynarodowa ISO 140 ujednolica metody i odniesienia pomiarowe parametru wygłuszania akustycznego Rw wyrażonego w dB, określając wartość izolacji akustycznej drzwi wyposażonych w próg automatyczny. Wyniki pomiarów są ogólnie wyrażane w formie wykresów:
Warunki próbne:
a. całkowicie obniżony próg automatyczny,
b. szczelina poddrzwiowa o określonej wysokości uszczelniona wypełniaczem,
c. szczelina poddrzwiowa o określonej wysokości, próg automatyczny w pełni podniesiony,
d. krzywa odniesienia do obliczenia ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej Rw.
Włoski instytut ITC-CNR przeprowadził testy na różnych rodzinach produktów; poniżej zamieszczono podsumowanie podstawowych danych:

DYMOSZCZELNOŚĆ

W państwowym instytucie prób materiałowych MPA w Dortmundzie – Niemcy – przeprowadzono testy na kompletnych drzwiach wyposażonych w produkty serii IGLOO, zgodnie z niemiecką normą DIN 18095 odnoszącą się do drzwi dymoszczelnych. Certyfikat ten gwarantuje, że produkty IGLOO są w stanie zapewnić doskonale hermetyczne zamknięcie szczeliny poddrzwiowej, co jest istotne w przypadku każdego zastosowania, także w razie konieczności zapewnienia dymoszczelności. Ocena i klasyfikacja drzwi o cechach dymoszczelnych odnoszą się do całych drzwi, a nie do poszczególnych komponentów.

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ

W państwowym instytucie prób materiałowych MPA w Dortmundzie – Niemcy – przeprowadzono testy na drzwiach wyposażonych w produkty serii IGLOO, zgodnie z niemiecką normą DIN 4102-05 odnoszącą się do drzwi dymoszczelnych. Próby dowiodły skuteczność produktów IGLOO w zapewnieniu odporności na ogień drzwi przeciwpożarowych. We włoskim laboratorium LAPI przeprowadzono próby odporności na ogień drzwi wyposażonych w produkty Igloo i Compact Fire; próby zostały przeprowadzone zgodnie z normami EN 1363-1 i EN 1634-1: pokazały, ze produkty IGLOO i COMPACT FIRE po 90 minutach od rozgorzenia pożaru zachowując swoją integralność Testy te gwarantują, że produkty IGLOO i COMPACT FIRE są w stanie zapewnić doskonale hermetyczne zamknięcie szczeliny poddrzwiowej, co jest istotne w przypadku każdego zastosowania, także w razie konieczności zapewnienia odporności na ogień. Ocena i klasyfikacja drzwi o cechach ogniotrwałych odnoszą się do całych drzwi, a nie do poszczególnych komponentów.

TRWAŁOŚĆ

W niemieckim instytucie MPA – Niemcy – przeprowadzono testy trwałości produktów IGLOO zgodnie z niemiecką normą DIN 4102-18; zakłada ona próbę trwałości w standardowych warunkach montażu wynoszącą 200 000 cykli otwarcia i zamknięcia drzwi, po zakończeniu której produkt nie powinien nosić znaków uszkodzenia lub zużycia mogących negatywnie wpłynąć na jego dalsze użytkowanie. Francuskie laboratorium CETIM przeprowadziło próby trwałości produktów rodziny COMPACT, COMPACT EXT, COMPACT PLUS i COMPACT FIRE. Próby zostały przeprowadzone na właściwym stanowisku testowym z użyciem siły koniecznej do wciśnięcia przycisku powodującego obniżenie ruchomego profilu do podłogi oraz jego przemieszczenia. Wyniki potwierdzają, że uszczelnienia poddrzwiowe Domatic nawet po wykonaniu 200 000 cykli gwarantują hermetyczne zamknięcie szczeliny poddrzwiowej i nie wykazują śladów zużycia.

adminAutomatyczne uszczelki dolne