Kompilator Oltre jest dostępny online!

Oferta cyfrowa Fapim została wzbogacona dzięki kompilatorowi dedykowanemu do klamki antypanicznej OLTRE.

To nowe narzędzie pozwala na wybór rodzaju drzwi spośród wszystkich dostępnych schematów i prowadzi użytkownika przez wybór poszczególnych rozwiązań, dostarczając mu pełną listę artykułów niezbędnych do ich zamontowania.

Dostępny w pięciu językach, jest w pełni zintegrowany z katalogiem on-line, pozwalając na wyświetlanie w czasie rzeczywistym kart produktów.

Kompilator Oltre stanowi kolejny krok w kierunku poszerzenia oferty narzędzi cyfrowych wspierających klienta, pozwalając na coraz bardziej wydajne korzystanie z produktów Fapim.

Ombretta PaciniKompilator Oltre jest dostępny online!