QRcode na opakowaniach Fapim

Począwszy od 1 lutego 2019 r. wszystkie produkty Fapim wyposażone będą w etykietę z kodem QR odczytywanym za pomocą aplikacji, który pozwala na dostęp do właściwej strony katalogu on-line Fapim. Można w ten sposób wyświetlić kartę techniczną danego artykułu i przeglądać liczne załączniki, jak karty instrukcji, foldery lub katalogi handlowe oraz wyświetlić dostępne tutoriale wideo. Katalog online jest wciąż uzupełniany o aktualną dokumentację i szczegółowe informacje odnośnie każdego artykułu: to ważne źródło informacji dla każdego montera lub użytkownika, zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić klientowi pełną obsługę zgodną z najlepszą tradycją Fapim.

Ombretta PaciniQRcode na opakowaniach Fapim