Nasz system wartości jest ściśle zakorzeniony w regionie, w którym działamy. Nasz globalny wymiar powoduje, że korzenie te są źródłem motywacji do stawiania czoła codziennym wyzwaniom napotykanym na rynkach całego świata. To wielkie przywiązanie do terytorium przejawia się w chęci odwzajemnienia tego, co ludzie, ich rodziny oraz nasi partnerzy dali nam do tej pory i w dalszym ciągu nam dają. Dlatego należy podkreślić istotne inwestycje w szkolenie i docenianie osób, które pracują z nami nad stworzeniem środowiska pracy charakteryzującego się jakością i autentycznością relacji międzyludzkich, poprzez inicjatywy związane z kulturą firmową ukierunkowane na otwarcie się na terytorium oraz na sprzyjanie socjalizacji kultury firmowej.

adminObszar działania