LU.ME to wolna i dobrowolna inicjatywa non profit, do której do tej pory przystąpiło dziesięć najważniejszych firm sektora metalurgii i obróbki metali w Lukce, finansowana przez biorące w niej udział firmy przy wsparciu Assindustria Lucca.

Projekt ten powstał, aby odpowiedzieć na potrzeby firm w zakresie opracowania „społecznego” systemu, którego celem jest opracowanie i wprowadzenie konkretnych inicjatyw wspierających rozwój terytorium, podnosząc rangę kultury firmowej rozumianej nie tylko jako zdolność produkcyjna i umacnianie pozycji na rynku, ale również jako zdolność do życia w ścisłym połączeniu z otaczającą tkanką społeczną. Wdrożone inicjatywy w pierwszej kolejności skierowane są do młodych, przyszłych uczestników tkanki społecznej i ekonomicznej w Lukce, pracowników wraz z ich rodzinami oraz ogólnie do okolicznych mieszkańców.

adminProjekt LU.ME