Oferujemy klientom z całego świata innowacyjne i elastyczne rozwiązania zapewniające rozwój regionu, sektora i kultury firmowej „Made in Italy”, która na świecie od zawsze kojarzona jest z doskonałością.

MISJA

Naszą cechą charakterystyczną jest nacisk na ewolucję w procesie ciągłego doskonalenia, który obejmuje całą firmę i jej filozofię produkcyjną wraz z ciągłymi inwestycjami w zasoby ludzkie, zakłady, nowe produkty i patenty. Wielkie bogactwo Fapim leży w poczuciu przynależności jej pracowników, których łączy pełne entuzjazmu podejście do wspólnego projektu ciągłej poprawy i rozwoju, realizowanego z odwagą, ciekawością i pasją do nowych wyzwań. Dzięki naszej wielopoziomowej pracy w całym regionie pełnimy aktywną rolę na rynku, oferując strategie zajmujące coraz to nowe przestrzenie.
Postrzegamy doskonałość jako siłę napędową, która popycha nas naprzód, aby robić coraz więcej i robić to coraz lepiej.

adminWizja i Misja