W Fapim od zawsze uważamy wykończenie akcesoriów za jedną z najważniejszych faz produkcji i dlatego kładziemy nacisk na dokładną pracę polegającą na poszukiwaniu jak najlepszych materiałów oraz ciągłe unowocześnianie linii. Używane przez nas surowce są dokładnie dobierane dzięki współpracy z najlepiej wykwalifikowanymi w Europie dostawcami. Wiele wysiłku poświęcamy systematycznej kontroli partii produkcyjnych, aby zagwarantować najwyższy standard jakości. Wewnętrzne laboratorium chemiczne przeprowadza krok po kroku wszystkie fazy anodowania i lakierowania, zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez Qualonod i Qualicoat.

Każdego dnia przeprowadzamy testy produktów poddawanych anodyzacji, weryfikując grubość powłoki, jakość przylegania i jej stabilizację zgodnie z surowymi normami międzynarodowymi. W przypadku elementów lakierowanych przeprowadzamy testy mechaniczne powłoki lakierowej, jeśli jest ona narażona na zagięcia, uderzenia, nacięcia, itp. Laboratorium wyposażone jest również w komorę z mgłą solną, w której regularnie weryfikowana jest odporność na korozję produktów anodowanych i lakierowanych.

adminQualanod i Qualicoat