W nowoczesnych laboratoriach Fapim przeprowadzamy testy odporności mechanicznej i chemicznej produktów, kontrole i badania nowych materiałów i rozwiązań, kontrolę produkcji. Dzięki posiadanemu wyposażeniu i zdobytemu doświadczeniu nasze laboratoria są akredytowane w najbardziej prestiżowych instytutach włoskich i międzynarodowych, dzięki czemu mogą przeprowadzać witness testing.
Obecność w laboratorium podczas testów oprzyrządowania zgodnych z dyrektywami wydawanymi przez główne jednostki certyfikacji pozwala nam na wiarygodne odtworzenie surowych prób odporności na zużycie, dając nam możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów i gwarantując w ten sposób ciągły, wysoki standard jakości naszych produktów.

Kompetentny zespół przeprowadza w laboratorium chemicznym systematyczną kontrolę instalacji anodyzacyjnych i wstępnej obróbki przed lakierowaniem. Ten sam oddział prowadzi również ciągłą kontrolę wykończenia powierzchni, aby zweryfikować odporność na zadrapania mechaniczne i na korozję atmosferyczną (poprzez test przyspieszonego korodowania w komorze z mgłą solną) oraz przeprowadzanie testu odporności na korozję w komorach z mgłą solną.

adminLaboratoria