Norma europejska EN 1125:2008 określa wymagania odnośnie produkcji, działania i testowania urządzeń antypanicznych uruchamianych ręcznie za pomocą poziomego drążka.

Oltre wersja z drążkiem, push i urządzenie antypaniczne Glass
„Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych” (CPR 305/2011) nakłada precyzyjne wymagania na wszystkich europejskich producentów urządzeń przeznaczonych do wyjść bezpieczeństwa. Rozporządzenie stanowi, że urządzenia takie mogą być sprzedawane w krajach Wspólnoty Europejskiej wyłącznie, jeśli odpowiadają wymaganiom zawartym w normie EN 1125:2008. Spełnianie takich wymagań potwierdzane jest przez oznaczenie CE produktu, które jest obowiązkowe dla wszystkich urządzeń antypanicznych od 1 kwietnia 2003. Oznaczenie CE zostało przyznane Fapim przez jednostkę notyfikowaną CSI S.p.A. (nr identyfikacyjny jednostki: 0497). Fapim produkuje urządzenia antypaniczne OLTRE w wersji z drążkiem i push do zastosowania z drzwiami przeciwpożarowymi, przeciwdymnymi i standardowymi.

Oltre wersja pad i urządzenie antypaniczne Cremone
„Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych” (CPR 305/2011) nakłada precyzyjne wymagania na wszystkich europejskich producentów urządzeń do wyjść bezpieczeństwa. Rozporządzenie stanowi, że urządzenia takie mogą być sprzedawane w krajach Wspólnoty Europejskiej wyłącznie, jeśli odpowiadają wymaganiom zawartym w normie EN 179:2008. Spełnianie takich wymagań potwierdzane jest przez oznaczenie CE produktu, które jest obowiązkowe dla wszystkich urządzeń awaryjnych od 1 kwietnia 2003. Oznaczenie CE zostało przyznane Fapim przez jednostkę notyfikowaną CSI S.p.A. (nr identyfikacyjny jednostki: 0497). Fapim produkuje urządzenia awaryjne przeznaczone do zastosowania z drzwiami przeciwpożarowymi, przeciwdymnymi i standardowymi.

ITB

W 2009 odnowiliśmy certyfikację dla naszych urządzeń antypanicznych Oltre Bar i Oltre Push również w Polsce, w instytucie ITB, zgodnie z normą PN-EN 1125:2008, będącą polską wersją normy europejskiej EN 1125:2008.

CENTRE OF CERTIFICATION OF MOSCOW

W 2008 certyfikowaliśmy wszystkie rodziny urządzeń Oltre, zarówno antypanicznych (wersje bar i push), jak i awaryjnych (Oltre wersja pad i zabezpieczenie antypaniczne Cremone), w rosyjskim „Centre on certification of window and door engineering of Moscow”. Próby, przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w Rosji normą GOST P 52750 – 2007, obejmują różne testy statyczne i wytrzymałościowe oraz test trwałości w komorze z mgłą solną. Poza próbami przeprowadzanymi w moskiewskim laboratorium, jednostka certyfikująca wykonuje okresowe audyty w zakładzie Fapim, oceniając plany produkcji i kontroli oraz zgodność z nakładanymi wymaganiami.

DWU – Deklaracja właściwości użytkowych

Aby zapoznać się z wcześniejszymi DWU, prosimy napisać na: technical.dep@fapim.it

Każdy plik zawiera deklarację właściwości użytkowych – dla każdego produktu wraz z oznaczeniem CE – wymaganą przez CPR 305/2011, art. 4. Każdy dokument zawiera informacje w następujących językach: francuski, greckim, angielskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim.

DWU

by zapoznać się z wcześniejszymi DWU, prosimy napisać na: technical.dep@fapim.it

Każdy plik zawiera deklarację właściwości użytkowych – dla każdego produktu wraz z oznaczeniem CE – wymaganą przez CPR 305/2011, art. 4. Każdy dokument zawiera informacje w następujących językach: francuski, greckim, angielskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim.

adminUrządzenia antypaniczne i awaryjne