Oznaczenie CE EN 1935:2002

Zawiasy drzwiowe Loira+, Florence, Venice, Venice Baby, Velox Top i Monza uzyskały certyfikację i oznaczenie CE. Drzwi przeznaczone do dróg ewakuacyjnych muszą być wyposażone w zawiasy posiadające oznaczenie CE. Oznaczenie to potwierdza, że zawias przeszedł testy przewidziane w zharmonizowanej normie EN 1935:2002 oraz że produkcja w zakładzie odbywa się zgodnie ze ściśle i systematycznie kontrolowanymi planami. Próby, którym poddawane są zawiasy, aby otrzymać oznaczenie CE, są różnorodne i wymagające, obejmują testy statyczne i dynamiczne, próby odkształceń pod obciążeniem, nadmiernego obciążania i odporności na przecięcie.

CENTRE OF CERTIFICATION OF MOSCOW

W 2004 uzyskaliśmy dla wszystkich rodzin zawiasów drzwiowych certyfikaty w rosyjskim „Centre on certification of window and door engineering of Moscow”. Próby, przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w Rosji przepisami, obejmują testy statyczne i wytrzymałościowe oraz test trwałości w komorze z mgłą solną. Poza próbami przeprowadzanymi w moskiewskim laboratorium, jednostka certyfikująca przeprowadziła pierwszą kontrolę (audyt) w zakładzie Fapim, oceniając plany produkcji i kontroli oraz zgodność z nakładanymi wymaganiami.
Po uzyskaniu certyfikacji produktu przewidziane są okresowe kontrole zarówno produktów, jak i samej firmy.

CERTYFIKAT ANTYWŁAMANIOWY SKG

Zawiasy drzwiowe Loira+ posiadają certyfikat antywłamaniowy SKG, z następującą klasyfikacją:
– dwie gwiazdki odpowiadające klasie 2 według normy EN 1627 (konfiguracja drzwi z dwoma zawiasami dwu lub trzyskrzydełkowymi),
– trzy gwiazdki odpowiadające klasie 3 według normy EN 1627 (konfiguracja drzwi z trzema zawiasami dwu lub trzyskrzydełkowymi).
W odróżnieniu od innych krajów europejskich w Holandii stosowanie stolarki antywłamaniowej jest od kilku lat obowiązkowe. Właściwości antywłamaniowe stolarki zgodnie z holenderską normą NEN 5096 oraz europejską normą EN 1627 są atestowane wyłącznie przez krajowy instytut SKG. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu na polu testów systemów antywłamaniowych przeprowadzanych na stolarce i akcesoriach, instytut ten jest czynnym członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za rozwój techniczny norm i metod testowania w tej niezwykle specjalistycznej dziedzinie.
Holenderski instytut, po przeprowadzeniu surowych prób na kompletnych systemach zamykających zgodnych z zacytowanymi normami, wydaje oznaczenie SKG wraz ze wskazaniem klasy zabezpieczenia.

DWU

Aby zapoznać się z wcześniejszymi DWU, prosimy napisać na: technical.dep@fapim.it
Każdy plik zawiera deklarację właściwości użytkowych – dla każdego produktu wraz z oznaczeniem CE – wymagana przez CPR 305/2011, art. 4. Każdy dokument zawiera informacje w następujących językach: francuski, greckim, angielskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, niemieckim.

adminZawiasy drzwiowe