RAL GZ 607/3

Mechanizmy Galiplus 2, Galiplus 3, GaliCube i Magicube otrzymały certyfikat RAL odpowiednio dla nośności 130 kg, 90 kg i 110 kg. Niemiecki instytut RAL stoi na czele międzynarodowego systemu przyznawania znaków jakości, który obejmuje szeroki zakres przemysłu niemieckiego, uzyskanie jego certyfikatu stanowi niepodważalny dowód przestrzegania wysokiego standardu jakości. Pod nadzorem i za zgodą instytutu RAL firmy danego sektora ustalają wymagania jakościowe oznaczenia za pośrednictwem stowarzyszeń nadzoru jakości, które posiadają kompetencje w zakresie danego produktu, oraz określają kryteria do wprowadzenia na poziomie produkcji, zarówno w zakresie wewnętrznego systemu jakości producenta, jak i w zakresie programu nadzoru zewnętrznego poprzez inspekcje w zakładach produkcyjnych i badania produktów wypuszczonych na rynek. Próby pozwalające na uzyskanie certyfikacji obejmują testy statyczne i wytrzymałościowe. W szczególności przeprowadzane są testy trwałości przy cyklach otwierania uchylnego (15 000 pełnych cykli) oraz z otwieraniem rozwiernym (10 000 cykli). Przeprowadzane są ponadto próby nadmiernego obciążenia w okolicy klamki z oknem otwartym pod kątem 90°, testy nacisku i uniemożliwienia zamknięcia. Zgodność urządzenia rozwierno-uchylnego z normą RAL GZ 607/3 zapewnia wymienność akcesoriów w zamkach, zgodnie z zapisami normy EN 14351-1 dla oznaczenia CE w przypadku zamków.

ITB

Systemy rozwierno-uchylne Galiplus 2, Galicube 110, Galicube 130 i Magicube uzyskały certyfikaty polskiego instytutu ITB dla nośności odpowiednio 130 kg, 110 kg, 130 kg i 180 kg. Próby, przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmują testy statyczne i wytrzymałościowe, natomiast zachowanie certyfikatu wymaga przeprowadzania okresowych audytów w firmie.

CENTRE OF CERTIFICATION OF MOSCOW

Nasze systemy rozwierno-uchylne Galiplus 2, Galiplus 3 i Galiplus 4 są również certyfikowane na rynku rosyjskim przez „Centre on certification of window and door engineering of Moscow”, odpowiednio dla nośności 130 kg, 90 kg i 110 kg. Próby, przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w Rosji przepisami, obejmują testy statyczne i wytrzymałościowe oraz test odporności w komorze z mgłą solną. Niektóre z prób były podobne do tych przewidzianych dla oznaczenia RAL i przeprowadzone zgodnie z normą RAL GZ 607/3. Poza próbami przeprowadzanymi w moskiewskim laboratorium, jednostka certyfikująca wykonuje okresowe audyty w zakładzie Fapim, oceniając plany produkcji i kontroli oraz zgodność z nakładanymi wymaganiami.

CERTYFIKAT ANTYWŁAMANIOWY SKG

Mechanizmy Galiplus 2, GaliCube 100 i GaliCube 130, wraz z odnośnymi systemami antywłamaniowymi, otrzymały dwie gwiazdki odpowiadające klasie 2 zgodnie z normą EN 1627 przyznawanej przez instytut SKG. W odróżnieniu od innych krajów europejskich w Holandii od kilku lat używanie systemów antywłamaniowych jest obowiązkiem nakładanym prawnie, a właściwości antywłamaniowe zgodne z holenderską normą NEN 5089 oraz normą europejską EN 1627 są atestowane wyłącznie przez SKG. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu na polu testów systemów antywłamaniowych przeprowadzanych na stolarce i akcesoriach, instytut ten jest czynnym członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za rozwój techniczny norm i metod testowania w tej niezwykle specjalistycznej dziedzinie. Holenderski instytut, po przeprowadzeniu surowych prób na kompletnych systemach zamykających zgodnych z zacytowanymi normami, wydaje oznaczenie SKG wraz ze wskazaniem klasy zabezpieczenia.

adminMechanizmy rozwierne i uchylne